وضعیت تحصیلی

 • 1366 1363
  کارشناسی دبیری تاریخ از دانشگاه یزد

 • 1370 1367
  کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

 • 1379 1374
  دکتری تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخارات و دستاوردها

 • 1384
  معاون پژوهش و فناوری
  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 • 1380
  مدیر گروه تاریخ
  مدیر گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
 • 1382
  سردبیر مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

پروژه های تحقیقاتی

 • image

  نقد و بررسی علل سیاسی، اقتصادی و مذهبی بروز جنگ آنقره میان امیر تیمور گورکانی و ایلدرم بایزیدعثمانی

  توضیحات : ندارد

  نقد و بررسی علل سیاسی، اقتصادی و مذهبی بروز جنگ آنقره میان امیر تیمور گورکانی و ایلدرم بایزیدعثمانی 

 • image

  چگونگی ظهور امیرتیمور گورکانی در ماوراءالنهر

  توضیحات: ندارد

  چگونگی ظهور امیرتیمور گورکانی در ماوراءالنهر 

فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس

سیاست مذهبی امیر تیمور گوکانی

دکتر امیرتیمور رفیعی,
مقالات مجلهایرانشناسی

سیاست مذهبی امیر تیمور گوکانی

سیاست مذهبی امیر تیمور گوکانی ، وقف، میراث جاویدان

دکتر امیرتیمور رفیعی,
مقالات مجلهنامشخص

سیاست مذهبی امیر تیمور گوکانی ، وقف، میراث جاویدان

سوابق تدریس

 • 1396 1375

  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • 1398 1395

  تدریس در دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  مقاطع تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد

 • 1382 1374

  تدریس در مرکز آموزش عالی مدیریت دولتی ، تهران

 • تا کنون 1370

  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

  عضو هیات علمی تمام وقت

 • 1384 1382

  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

  عضو هیات علمی نیمه وقت

ردیف نام فایل عملیات
1 ایرمان هاست